Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg, även kallad dagbarnvårdare, är ett alternativ för dig som vill att ditt barn ska vara i en mindre barngrupp i hemmiljö.

Planeringsdag

Alla förskolor och pedagogisk omsorg är stängda på grund av planering fredagen den 4 juni.

Du kan ansöka om plats för ditt barn när det är mellan ett och sex år.

Den pedagogiska omsorgen bedrivs hemma hos någon av våra barnskötare. Barnet får delta i naturliga vardagsaktiviteter med en vuxen som möter barnens enskilda behov och ger dem möjlighet att stärka sin trygghet, självkänsla och förmåga att ta ansvar.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Därför planerar vi dagen med utgångspunkt från barnens intressen, fantasier och val av aktiviteter.

I Vansbro kommun har vi barnskötare som bedriver pedagogisk omsorg i sin egen bostad. Två i Vansbro och två i Dala-Järna.

Ansök om pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 22 mars 2021