Fortsatt höga flöden i Västerdalälven och Vanån

Flödet i Västerdalälven bedöms fortsätta öka. Hur höga flödena blir beror på hur mycket det kommer att regna. Det kan därför vara bra att följa utvecklingen och se till att bryggor och båtar är förtöjda.

Pumpar

Foto: Carl-Henric Ström

Du som fastighetsägare som vet att du kan få problem vid höga vattennivåer - följ gärna utvecklingen för att kunna vidta eventuella åtgärder, förslagsvis samma åtgärder som du skulle vidta vid vårflod. Har du egendom i vattennära område bör du förbereda dig på att om möjligt flytta denna, annars förtöja den ordentligt.
Täcklock för golvbrunnar finns att hämta hos räddningstjänsten i Vansbro. Det är i första hand du som fastighetsägare som har ansvar att skydda din fastighet.

Vid Grönalid är pumparna i gång.

Läs mer om översvämningar på vår informationsida.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021