Krisberedskapsveckan pågår nu!

Den här veckan är krisberedskapsveckan, den internationella informationskampanjen som syftar till att öka människors beredskap inför samhällskriser. Årets tema för krisberedskapsveckan är demokrati eftersom Sverige firar 100 år av demokrati.

Är du förberedd?

Är du förberedd?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare till Krisberedskapsveckan. Kampanjen ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Att veta hur man ska agera vid en krishändelse eller hur man hjälper andra är inte alltid självklart. Välinformerade och engagerade invånare är därför en viktig tillgång vid en samhällskris, då kunskap och förberedelser är avgörande för hur samhället hanterar och klarar en kris. Människors egenberedskap är grunden i krisberedskapsveckan. Budskapet är att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer.

Du kan läsa mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s webbplats   Länk till annan webbplats.och du kan också läsa och se film om krisberedskap på webbplatsen Din säkerhet. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 september 2021