Högtryck på Plan- och byggenheten

Planerar du att bygga i sommar men har glömt att söka bygglov? Du är inte ensam, vi får dagligen in nya ansökningar och behandlar dem i turordning. Räkna med en handläggningstid på ca 8 veckor, eller längre om du behöver komplettera din ansökan.

För tillfället räcker inte telefontiderna till. För att alla ska få en möjlighet till rådgivning är det bra om du bokar ditt samtal med handläggare via planochbygg@vansbro.se, eller via växeln 0281-750 00.

Vi kan hjälpa dig snabbare om du lämnar följande information i mejlet eller till växeln:

  • Namn och telefonnummer där vi kan nå dig.
  • Beskriv ditt ärende: (till exempel bygglov/strandskydd/klagomål)
  • fastighetsbeteckning (till exempel Kantaren 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel L 2020-000001).

Din fastighetsbeteckning kan du se på till exempel lantmäteriets webbsida https://minkarta.lantmateriet.se/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 14 maj 2020