Så fungerar vår snöröjning

Nu är snön här, och med den dyker det alltid upp frågor och synpunkter på snöröjningen.

En traktorgrävare med snöblad som röjer snö.

När det kommer mycket snö samtidigt kommer vissa vägar och områden att snöröjas innan andra. Via länken kan du läsa allt om hur snöröjningen prioriteras i vår kommun, och vilka skyldigheter du själv har som fastighetsägare.

Allt om vår snöröjning

Så här fungerar snöröjningen i Vansbro kommun

  • Först plogas gång- och cykelvägar.
  • Sen plogas huvudgatorna- målet är att morgontrafiken ska flyta.
  • Vi börjar ploga de prioriterade vägarna och gång- cykelvägarna när snödjupet är fem centimeter. För övriga vägar och gator gäller åtta centimeter.
  • Vid plogning skottas inga infarter.
  • Efter hyvling (isrivning) öppnas gårdsinfarterna, men det är inget som prioriteras när det kommer mycket snö samtidigt.
  • Vårt mål är alltid att du som bor eller befinner dig i Vansbro kommun ska kunna ta dig fram på vägar, gator och gång- cykelvägar så fort som möjligt.

Vem ringer jag?

Det är till vår entreprenör Peab du ringer om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen. Telefon: 0281-203 17. 

Senast uppdaterad: 11 november 2019