Delta i vår bredbandsenkät!

Vansbro kommun har gått med i Bredbandslyftetlänk till annan webbplats; ett program som ger vägledning till kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete och se över valmöjligheter. Som ett första steg genomför vi en enkätundersökning. Hur tycker du att din uppkoppling fungerar i dag? Delta gärna i enkätenlänk till annan webbplats.

Bild

Bredbandslyftet är ett initiativ från regeringens Bredbandsforumlänk till annan webbplats och har till uppgift att arbeta för regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige år 2025.

Åtta frågor om ditt bredband

Genom att svara på enkäten har du som bor, arbetar eller har fritidshus i Vansbro kommun möjlighet att berätta för oss hur du tycker att ditt bredband fungerar i dag, och hur du skulle önska att det funkar i framtiden. Webbenkäten består av åtta enkla frågor och tar max ett par minuter att besvara. Dina svar är helt anonyma och vi kommer att använda dem som underlag för att förbättra vårt bredbandsutbud.

Undersökningen på går till den 30 september och vi behöver minst 100 svar för att underlaget som räknas som tillräckligt. Hjälp oss gärna att sprida informationen om enkäten.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019