Dags att nominera kultur- och naturpristagare!

Varje år delar vi ut ett kulturpris och ett naturpris. Nu kan du vara med och påverka vem eller vilka som får priset.

Hand som håller i hjärtformat löv.
  • Vårt kulturpris delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga saker inom kulturområdet.
  • Vårt naturpris delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga saker inom området natur/miljö.

Den/de som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom respektive område som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo i kommunen, men ska ha en tydlig koppling hit. Det kan vara en person eller en grupp. Priserna delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet.

Skicka din skriftliga nominering senast den 21 april till vansbro.kommun@vansbro.se eller per post till:

Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

Ange vilket pris det gäller i ämnesraden/på kuvertet.

Mer om kulturpriset

Mer om naturpriset

Senast uppdaterad: 20 mars 2019