Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-06-18

Nedtas: 2020-07-11

Sammanträdesdatum: 2020-06-16

Senast uppdaterad: 18 juni 2020