Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-06-30

Nedtas: 2020-07-23

Sammanträdesdatum: 2020-06-30

Senast uppdaterad: 30 juni 2020