Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-01-30

Nedtas: 2020-02-21

Sammanträdesdatum: 2020-01-27

Senast uppdaterad: 30 januari 2020