Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-01-15

Nedtas: 2020-02-06

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Senast uppdaterad: 15 januari 2020