Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-12-09

Nedtas: 2020-01-02

Sammanträdesdatum: 2019-11-21

Senast uppdaterad: 9 december 2019