Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-05

Nedtas: 2019-11-27

Sammanträdesdatum: 2019-10-31

Senast uppdaterad: 5 november 2019