Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-04

Nedtas: 2019-11-26

Sammanträdesdatum: 2019-10-24

Senast uppdaterad: 4 november 2019