Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-10

Nedtas: 2019-11-01

Sammanträdesdatum: 2019-10-09

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019