Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-03

Nedtas: 2019-10-25

Sammanträdesdatum: 2019-09-30

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019