Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-23

Nedtas: 2019-10-15

Sammanträdesdatum: 2019-09-19

Senast uppdaterad: 23 september 2019