Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-06

Nedtas:2019-09-30

Sammanträdesdatum: 2019-09-06

Senast uppdaterad: 6 september 2019