Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-08-28

Nedtas: 2019-09-19

Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019